Sprzedawca umożliwia płatności:
  1. w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w wiadomości potwierdzającej zamówienie,
  2. gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. w formie przelewów online za pośrednictwem serwisu Blue Media
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania płatności od Klienta. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
Płatności internetowe są obsługiwane przez: bluemedia-logo-1.png